Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?

erivajadusega laste tugisüsteemi reformi veebilehel.

Otseviit infomaterjali allalaadimiseks

EPIKoja nõuniku Katrin Tsuimani kokkupandud 5 tegevussammu vajaliku abi saamiseks

https://www.epikoda.ee/uudised/epikoja-juhendvideo-5-tegevussammu-vajaliku-abi-saamisel

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/kes-aitab-ja-kuhu-poorduda-kui-laps-vajab-rohkem-tuge/

PUUETEGA INIMESTE PÄEV

Ülemaailmset puuetega inimeste päeva tähistatakse ÜRO algatusel alates 1992. aastast iga aasta 3. detsembril.
Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda kutsub osa saama  ülemaailmse puuetega inimeste päeva tähistamisest

2.detsembril algusega kell 12.00 Rapla Kultuurikeskusesse

Kavas
Psühhobussi teadusteater
Psühhobussi eesmärk on anda edasi psühholoogiaalaseid teadmisi läbi meelelahutusliku ja haridusliku  võtme. Selleks anname võimaluse  saada osa erinevatest  psühholoogilistest eksperimentidest, sest oma praktilises lähenemises pakub teaduslik meelelahutus paremat nägemust  sellest, kuidas erinevad  teaduslikult tõestatud  meetodid meie igapäevaelus väljenduvad.
Vahel võib tunduda, et psühholoogiateadus ja aju uurimine on kauge ja kättesaamatu: teadlased uurivad oma laboratooriumites mingeid ajuprotsesse, kimbutavad inimesi küsimustike ja eksperimentidega. Psühhobussis tegutsejad teavad, et psühholoogia ei elutse vaid laboratooriumites ja küsimustikes, vaid ümbritseb meid iga päev igal pool, kuhu  me ka ei läheks. Pakutav teadusshow on täis põnevaid ja humoorikaid psühholoogilisi eksperimente, mis loob arusaama, kuidas inimese aju ja tajud toimivad ning kuidas see meie igapäevast maailma kujundab.
Muusikalise tervituse toob meile Wäega Ea Bänd  Märjamaalt

Lõpetuseks kook, kohv, tee

Vajalik eelregistreerimine raplakoda@gmail.com või mob 5119549 hiljemalt 27.novembriks. Kõik huvilised oodatud!

Erika Reinumägi
Rapla Maakonna PIK

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/puuetega-inimeste-paev/

TOETAJAD aastal 2023

Sotsiaalministeerium eraldab hasartmängumaksu laekumistest vahendeid Eesti Puuetega Inimeste Fondile, mille kaudu saab Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda taotleda vahendeid liikmesorganisatsioonide ja Koja tegevustele.
Lisaks on Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja ja liikmesorganisatsioonide tegevust 2023. aastal toetanud Rapla Vallavalitsus ja Kehtna Vallavalitsus. Rapla Vallavalitsus toetas läbi projektitaotluse Koja rendi- ja transpordikulutusi ja liikmete osalemist puuetega inimeste kultuurifestivalil Narvas ning Vaimupuudega Inimeste seltsi tegevusi. Kehtna Vallavalitsus toetas Raplamaa Kutsehaiguste Seltsi tegevusi. Aitäh toetamast!
Koda osaleb maakondlikus projektis Inimkeskse hoolekande ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Raplamaal.“  ning Raplamaa Tervise Nõukogu töös. Aitäh võimaluse eest kaasarääkida!

Suur tänu kõigile vabatahtlikele, kes osalevad Koja allorganisatsioonide töös, panustavad aega ja ressursse liikmete teadlikkuse tõstmisesse ning aitavad kaasa Koja eesmärkide täitmisele.

AITÄH TOETAJATELE !

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/toetajad-aastal-2023/

HUVIKAITSE

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) esitas arvamuse sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõule, kus juhib tähelepanu vajadusele puudutatud sihtrühmi seadusloomes kaasata ning säilitada päeva- ja nädalahoiu ning töötamise toetamise teenuse korralduse paindlikkus.
 
EPIK esitas arvamuse mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusele, kutsudes üles arvestama maksu kehtestamisel puuetega inimeste olukorraga.
 
Lastekaitse Liit toetab ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu ja avaldab heameelt, et eelnõu aitab muuta vanemahüvitise järgne haigus- ja hooldushüvitise arvestamise regulatsioon õiglasemaks.
 
Lastekaitse Liit esitas sotsiaalministeeriumile arvamuse ka perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele, kus toetab riigi taotlust keskenduda toitjakaotuspensioni maksmisel lastele.

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/1545-2/

9.september Jõgeval

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/9-september-jogeval/

Sõidusoodustus parvlaevadel ja kuidas piletit osta

Info nii reisijapileti kui sõidukile pileti ostmise kohta on kättesaadav TS Laevade kodulehel www.praamid.ee:  https://www.praamid.ee/reisija-meelespea/#erivajadustega-reisija-3

Tasuta sõidu õigus parvlaeval kehtib puudega kuni 16-aastasele isikule, raske nägemispuudega isikule, sügava puudega isikule ja sügava või raske nägemispuudega isiku saatjale. Kõigil reisijatel peab olema parvlaevaga ülesõiduks pilet, selleks vali piletit ostes reisijapiletite valikust „tasuta pilet“.

Sügava puudega isiku saatja või puudega kuni 16-aastase (k.a.) isiku saatjale kehtib soodushind ning reisijapileti ostmisel saatjale tuleb valida „sooduspilet“.

Puudest tuleneva sõidusoodustuse olemasolu saab tõendada vaid:
•             puudega isiku kaardiga;
•             pensionitunnistusega, millele on märgitud puude raskusaste ja puude tähtaeg;
•             raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga.

Võta soodustuse saamise aluseks olev dokument ja isikut tõendav dokument alati kaasa, seda võidakse sadamas kontrollida.

Sügava puudega isikut, raske nägemispuudega isikut või puudega kuni 16-aastast isikut transportiva sõiduauto või alla 3,5-tonnise täismassiga sõiduki pilet on tasuta.

Sõiduki sõidusoodustuse kasutamiseks tuleb läbi teha järgnevad sammud:

  1. Loo endale praamid.ee e-teeninduses konto. Konto saab luua lehe paremas ülemises servas asuva valiku „Logi sisse“ kaudu. Uus kasutaja saab valida nimekirjast endale sobiva tuvastamise võimaluse. Sõiduki sõidusoodustuse kasutamise võimalus on ainult sisselogitud kasutajal, sellepärast on oluline konto olemasolu.
  2. Saada puudest tuleneva sõidusoodustuse saamise õigust tõendava dokumendi (puudega isiku kaardi) koopia, näiteks foto, e-posti aadressile info@praamid.ee  ja lisa juurde enda andmed, et teaksime, millise kontoga sõidusoodustus siduda.
  3. Oota ära klienditoe vastuskiri kinnitusega, et kontole on lisatud puudega isiku sõiduki sõidusoodustuse võimalus ja logi kontole uuesti sisse soodustuse rakendumiseks. Uuesti sisselogimine kontole on oluline, et soodustus peale selle lisamist kontole rakenduks.
  4. Enne piletiostu loe kindlasti läbi klienditoe poolt e-kirjas antud juhised. On väga oluline jälgida, et sõidukinumbri sisestamise järel valida kõrval olevast kastist sõiduki tüübiks „puudega isiku sõiduk“. Selle valiku tegemisel rakendub sõidukile 0-eurone hind. Kui valik „puudega isiku sõiduk“ jääb tegemata, siis kehtib sõidukile täishind. Valik „puudega isiku sõiduk“ on olemas ainult sellel kontol, mille omanik on meile edastanud puudega isiku puuet tõendava dokumendi koopia ja meile edastatud dokument on endiselt kehtiv. Varem loodud konto puhul võib olla juhtunud, et dokument on vahepeal aegunud, siis tuleb meile edastada uus kehtiv dokument. Kui mingil põhjusel sõidusoodustus sõidukile ei rakendu, tuleb kindlasti kohe klienditoega ühendust võtta telefonil 6181310 või e-posti teel info@praamid.ee. Täishinnaga sõidukipiletit ei tohi ära osta, sest hiljem kaasneb selliselt ostetud pileti tagastamisel teenustasu. Või kui täishinnaga ostetud sõidukipilet hiljem ise muuta „puudega isiku sõidukiks“, siis selle muudatuse tegemisel küsitakse muutjalt nõusolekut, et hinnavahet ei tagastata ja seda ei saa tagasi hiljem ka klienditoe poole pöördumisel. Sellepärast on väga oluline kohe õige pilet osta.

Sügava puudega või kuni 16-aastast puudega isikut või sügava või raske nägemispuudega isikut vedav sõiduauto või kuni 3500 kg täismassiga sõiduk suunatakse sadamas e-piletiga alati eelisjärjekorra ritta.

Viivituste vältimiseks ja suurema nõudlusega reisile pääsemiseks osta kindlasti e-pilet! Sadama kassast on samuti võimalik sõidusoodustuse dokumentide esitamisel sõidukile sõidusoodustusega pilet osta, kuid kui sadamasse saabuvatest sõidukitest on tekkinud maanteele järjekord ning puudega isikut transportival sõidukil puudub e-pilet, tuleb siiski üldjärjekorda ootama jääda. Eelisjärjekord järgmisele reisile pääsemiseks kehtib sellisel juhul hetkest, kui sõiduk on jõudnud kassani ja liigub sadama kassast ostetud piletiga ootealale.

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/soidusoodustus-parvlaevadel-ja-kuidas-piletit-osta/

Vabariiklik Puuetega Inimeste XXVII Kultuurifestival 10. juunil 2023 Narvas Rugodivi Kultuurimajas

Inimesed lillade õhupallidega
Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldab 10. juunil 2023 Narvas Rugodivi Kultuurimajas puuetega inimeste kultuurifestivali, mis tähistab kahekümne seitsmendat toimumiskorda. Päevajuht on Jakob Rosin, Eesti Pimedate Liidu esimees.  FESTIVALIL MÜÜAKSE PUUETEGA INIMESTE KÄSITÖÖD ning üritus on kõigile TASUTA! Lisainfo ja küsimused:
Helmi Urbalu (Vabariikliku Puuetega Inimeste XXVII kultuurifestivali koordinaator) tel: +372 53 429 043
Vaata päevakava

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/vabariiklik-puuetega-inimeste-xxvii-kultuurifestival-10-juunil-2023-narvas-rugodivi-kultuurimajas/

VAIMNE TERVIS

21. veebruaril avaldati Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu” (peatoimetaja Merike Sisask). Aruannet esitleti Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse aruteluna

Sotsiaalministeeriumis valmis Vaimse tervise tegevuskava 2023–2026, mis seab lähiaastate tegevustele eesmärgid. Tegevuskava tugineb rahvusvahelistele suunistele ja Eesti valdkondlikele dokumentidele. Selle alusel koostab sotsiaalministeerium valdkondlikud tööplaanid ja planeerib ressursid.

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/1506-2/

Rapla maakonna PIK sai tunnustuse

https://www.sm.ee/uudised/galerii-sotsiaalministeerium-tunnustas-tegusamaid-tervisedendajaid

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/rapla-maakonna-pik-sai-tunnustuse/

LIIKUMISAASTA VEEBRUARIS: LIIGUME VABARIIGI TERVISEKS!

Veebruaris on liikumisaasta fookuses igasugune liikumine värskes õhus – liigume enda ja vabariigi terviseks! Üle Eesti on toimumas mitmed rahvamatkad ja muud liikumisalgatused, kus igaüks leiab endale sobiva ja jõukohase viisi liikumisest rõõmu tunda.

Rahvamatkad
Kohalikud kogukonnad ja spordiliidud üle Eesti on korraldamas veebruari jooksul tasuta rahvamatku ja teisi põnevaid liikumisüritusi vabariigi terviseks. Leia kaardilt sobiv koht ja seltskond ning tule liikuma!

Liikumiskilomeetrite kogumise kampaania „Vabariigi terviseks!“

24.-26. veebruaril ootavad terviserajad kõiki liikuma, et üheskoos tähistada Eesti sünnipäeva ja teha ringe ümber maakera – tervema iseenda ja vabariigi nimel!

Vali 100 terviserajast oma lemmikrada www.terviserajad.ee lehelt ning lihtsalt tule liikuma nii palju kui jaksad! Oled lahkesti palutud tegema ka fotosid ja videosid ning lisama hashtagi #terviserajad. Liikumiskilomeetrite arvestus toimub reaalajas www.terviserajad.ee kodulehel. Kampaania eestvedajaks on SA Eesti Terviserajad. Täpsem info tulekul.

Sõbrakuu loosimäng

Sotsiaalmeedias saab osaleda 1.-14. veebruarini toimuvas sõbrakuu loosimängus, mis kutsub õue jalutama või metsa matkama ning pildistama seal südamekujulisi objekte. Aktsioon toimub liikumisaasta Facebooki ja Instagrami lehel „Liikumisaasta 2023“.

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/liikumisaasta-veebruaris-liigume-vabariigi-terviseks/